THM Analyzer 1501 voor continue en nauwkeurige THM-metingen in UPW
THM online procesbesturing

THM Analyzer 1501

Trihalomethanen (THMs) zijn kankerverwekkend bij bepaalde concentraties en mogen niet aanwezig zijn in drinkwater of ultrapuur water (UPW).

De THM Analyzer 1501 van Ovivo biedt realtime metingen in drinkwater, proceswater en water met een hoge zuiverheidsgraad om THM-concentraties en waterdesinfectieprocessen te beheersen.

Contacteer een expert

De Ovivo THM Analyzer 1501 is uniek op de wereldmarkt, aangezien het de eerste online analysator is die in staat is om realtime metingen te doen in drinkwater, proceswater en water met een hoge zuiverheidsgraad teneinde THM-concentraties en waterdesinfectieprocessen te beheersen.

De THM Analyzer 1501 kan verschillende veelvoorkomende THM meten, zoals: trichloormethaan (chloroform) CHCl3, broomdichloormethaan CHCl2Br, dibroomchloormethaan CHClBr2, tribroommethaan (bromoform) CHBr3.

De THM Analyzer 1501 heeft de volgende belangrijke eigenschappen:

KENMERKEN ANALYZER

 • Geen reagens nodig
 • Weinig onderhoud
 • Normaal gesproken één kalibratie per maand
 • Meerdere metingen per uur
 • Maximaal vier kanalen voor monsterneming inbegrepen
 • Elke component van THMs gedetecteerd, gekwantificeerd en geregistreerd
 • Minimale voorzieningen nodig: perslucht en stroom
 • Continue automatische online monstername en analyse

SOFTWAREFUNCTIES

 • Automatische werking na de eerste start
 • Gegevensregistratie – dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse rapporten genereren met min/max-limieten
 • Speciale software slaat alle metingen en externe signalen op (optioneel)
 • Automatische analysecyclus, van monstername tot evaluatie
 • Gaschromatografie-analyse
 • Aangepaste procedure monsternamekanalen
 • Kalibratieprotocollen beschikbaar
 • Alarmuitgang en ingang/uitgang stuursignalen

Toepassing voor ruw water, proceswater en UPW.

Head-space GC met zeer betrouwbare en gevoelige PID/TID-detectoren

De THM Analyzer 1501 bestaat uit een procesgaschromatograaf (GC) met thermische ionisatiedetector (TID) en foto-ionisatiedetector (PID), aangesloten op een industriële computer met analysesoftware voor de evaluatie en documentatie van de metingen.

Het watermonster gaat via een multiplexer naar een monstervoorbereidingseenheid waarvan de werking is gebaseerd op de head-space-methode. Door het monster gedurende een ingestelde tijd op een bepaalde temperatuur te verwarmen, komen de vluchtige stoffen uit het monster in de gasfase. Wanneer er evenwicht tussen de vloeistof en de gasfase is bereikt, stuwt de resulterende overdruk het gas naar de bemonsteringslus van de gaschromatograaf.

De afzonderlijke verbindingen worden geanalyseerd met scheidingskolommen en detectoren (PID en TID) die signalen genereren die worden weergegeven op chromatogrammen. Dan volgt de berekening van de concentratie van de verbindingen met evaluatiesoftware, door bepaling van de hoogte van de piek en integratie van het oppervlak onder de piek.

Detectiegrens 1 ppb voor elke component
Kwantificeringsbereik THM GC-PID-TID 1 – 500 ppb THM

THM GC TIJD 1 – 200 ppb THM

Bemonsteringskanalen Maximaal 4
Gemiddelde meettijd 15 – 30 min./monsterneming
Volume per monsterneming < 250 ml
Maximale druk monsterneming 10 bar
Spanning 115 of 230 VAC / 50 of 60 Hz
Energieverbruik 500 watt
Afmetingen 656 x 653 x 1800 mm
Werking Automatisch, selecteerbare procedure of handmatige afzonderlijke metingen

Online analyse of monsteranalyse.