Taak en Samenstelling

Onze Raad van Bestuur

De kwaliteit van corporate governance is van fundamenteel belang voor ons aanhoudende succes. Het vereist een voortdurende aandacht voor governance kwesties om de veranderende normen en praktijken op het gebied van corporate governance aan te pakken. Waar van toepassing worden de goedkeuring van nieuw beleid of de update van bestaand beleid geïmplementeerd om ons leiderschap op het gebied van milieu-, sociale en governance-factoren (ESG) te versterken.

David McAusland
David McAusland
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Marc Barbeau
Marc Barbeau
Directeur
Dr. Reinhard Hübner
Dr. Reinhard Hübner
Directeur
Ursula Boehm
Ursula Boehm
Directeur
Gwen Klees
Gwen Klees
Bedrijfssecretaris