Expert in de energie-industrie

ENERGIE

De energie-industrie heeft aanzienlijke hoeveelheden water nodig om elektriciteit te produceren. Het is een vitaal element in de processen van de industrie, van koelcondensors tot stoomopwekking. Ovivo heeft ruime ervaring in het leveren en onderhouden van innovatieve hoog-efficiënte waterbehandelingsoplossingen.

Bekijk onze technologische oplossingen

Innovatieve oplossingen voor stroomopwekking

De mondiale energiesector ondergaat momenteel een monumentale transformatie. Veranderingen in bevolkingsaantallen, verstedelijking, vervoer en de groei van het aantal elektrisch aangedreven apparaten dat in gebruik is, zorgen ervoor dat de verwachtingen ten aanzien van de energievraag over de hele wereld opnieuw worden bepaald. Tegelijkertijd verandert de verschuiving van op koolstof gebaseerde energie naar hernieuwbare energie het gezicht van de industrie. Kosteneffectieve en kwalitatief hoogwaardige waterbehandelingsoplossingen voor de energie-industrie zijn nog nooit zo belangrijk geweest en Ovivo zet de standaard.

Expertise en betrouwbaarheid in een voortdurend evoluerende industrie

Water wordt gebruikt om stoom te vormen in de stoomketel. Deze stoom wordt vervolgens in de turbine omgezet naar elektrische energie. Maar corrosie en afzettingen in de stoomketel kunnen tot verlies van warmteoverdracht leiden, naast zuurstofcorrosie (pitting).

Om dit te voorkomen, wordt waterbehandeling van het ketelwater toegepast. En afhankelijk van de werkdruk van de ketel wordt gekozen voor een ontharder- en/of een demineralisatieinstallatie. Voor zuurstofverwijdering kan gekozen worden voor een zogeheten membraanontgasser. Door het toepassen van één- of tweetraps omgekeerde osmose (RO) en electrodemineralisatie (EDI) als processtappen worden bovendien geen chemicaliën verbruikt.

En omdat na oplevering van elke installatie onderhoud noodzakelijk is, bieden we diverse servicecontractvormen aan. Tot en met, indien gewenst, een 24/7 storingsdienstcontract.

Wereldleiders in waterzuivering en -behandeling
Ovivo is een sterk wereldmerk met meer dan 150 jaar ervaring en referenties in waterbehandeling.
Contacteer een expert