Mengbedden geregenereerd in een centraal opvangsysteem in het vat
Meerdere mengbedden met bijbehorend leidingwerk en afsluiters
Twee mengbed filters met ionenwisselaar hars
Schakelkast voor een mengbed filter
Mengbedden geregenereerd in een centraal opvangsysteem in het vat
Meerdere mengbedden met bijbehorend leidingwerk en afsluiters
Twee mengbed filters met ionenwisselaar hars
Schakelkast voor een mengbed filter
Gedemineraliseerd water met een hoge zuiverheid
Mixed Bed Ion Exchange
Een mengbed-ionenwisselaar is te gebruiken om op economische wijze gedemineraliseerd water te produceren voor een breed scala aan toepassingen, zoals eindpolijsten achter de eerste demineralisatiefase of polijsten van hoogzuivere waterrecirculatielussen en condensaatpolijsten.

De opvangsystemen binnen een intern geregenereerd mengbed zijn een veelvoorkomende bron van problemen. Onze intern geregenereerde mengbedsystemen bieden een robuuste oplossing die bestand is tegen de krachten tijdens de proces- en regeneratiecycli. Dit zorgt voor betrouwbare werking op lange termijn.

Contacteer een expert

Mengbedden verwijderen efficiënt alle opgeloste mineralen en leveren water met een geleidbaarheid van minder dan 0,06 µS/cm. Onze unieke waterdistributiesystemen voor polijsttoepassingen met hoge snelheid, maken werken bij hoge harsbedsnelheden mogelijk zonder dat de hars in het vat gaat wervelen.

Mengbedden hebben een robuust intern distributiesysteem dat wereldwijd effectief wordt toegepast in zelfs de meest veeleisende toepassingen. Onze mengbedden zijn geïnstalleerd in industriële toepassingen, waaronder kerncentrales en superkritische energiecentrales. Ze werken bij hoge druk en snelheid in systemen waar het handhaven van de waterkwaliteit en betrouwbaarheid essentieel is voor efficiënte energieopwekking.

Flexibele mengbedoplossingen

Mengbedsystemen dienen als oplossing voor een breed scala aan industriële toepassingen die zeer zuiver gedemineraliseerd water vereisen. Onze systemen zijn water- en chemicaliënbesparend, waardoor de bedrijfskosten lager uitvallen en er een duurzame oplossing ontstaat. We leveren mengbedden als een standaard ontworpen installatie volgens Ovivo-normen of aangepast aan uw eisen.

Mengbedden hebben een aantal voordelen die dit product een voorsprong geven op de concurrentie, waaronder:

 • Uniforme stromingsverdeling voor maximale harscapaciteit
 • Bewezen, degelijk ontwerp voor maximale betrouwbaarheid
 • Volledig geautomatiseerde werking
 • Hogesnelheidsontwerp voor minimaal ruimtebeslag
 • Offsite of onsite harsregeneratie
Diagram met een op ionenuitwisseling gebaseerde waterbehandelingstechnologie

Mengbedpolijsten is een op ionenuitwisseling gebaseerde waterbehandelingstechnologie die bestaat uit een bed van kation- en anionharsen, volledig gemengd en ondergebracht in een cilindrisch vat. De mix van harsen biedt een perfecte omgeving voor het verwijderen van opgeloste ionische verontreinigingen.

Mengbedden zijn leverbaar als intern regenererend systeem waarbij de hars gescheiden wordt rond een centraal opvangsysteem in het vat. De gescheiden harsen worden dan afzonderlijk geregenereerd met de juiste chemische stof, gespoeld, gemengd met lucht en vervolgens weer in gebruik genomen. We bieden ook extern regenererende systemen waarbij de hars vanuit het vat naar een extern regeneratiesysteem gaat zoals onze Conesep®– en Movex®-producten.

Schematische weergave van de laatste polishing stap in een zeer zuiver demineralisatiesysteem

Wanneer de mengbedden fungeren als laatste polijstmiddel in een “high purity”-systeem, worden de harsen niet ter plaatse geregenereerd maar vervangen. We bieden een service om deze harsen terug te sturen en waar nodig te regenereren voor hergebruik.

Mengbedsystemen zijn bestand tegen gesuspendeerde vaste deeltjes in het toevoerwater en kunnen hoge pieken gesuspendeerde vaste deeltjes opvangen en die vervolgens verwijderen tijdens de terugspoelfase van de regeneratie.

Mengbedsystemen bieden een reeks van technische kenmerken en voordelen, waaronder:

 • Naleving van EPRI-, en VGB-eisen
 • Behandeling van een breed scala aan stroomsnelheden en drukken om aan specifieke eisen te voldoen
 • Modulaire skidsystemen
 • opsCNTRLTM voor digitale bewaking en diagnose op afstand vanaf mobiele telefoon, tablet of pc
 • Onderzoek van watertoevoer
 • Analyse van levenscycluskosten
 • Volledige ondersteuning voor ontwerp en bouw
 • Procesoptimalisatie
 • Vernieuwing en upgrades