Ultrapuur Glass Beads in vier verschillende gradaties van 0,25 tot 4 mm
Ultrapuur Glass Beads voor ruwwater filtratie
Ultrapuur Glass Beads in vier verschillende gradaties van 0,25 tot 4 mm
Ultrapuur Glass Beads voor ruwwater filtratie
Revolutionair filtermedium voor waterbehandeling
Glass Beads
Glasparels bieden een aanzienlijke verbetering in de filtratie van ruw water vergeleken met conventionele zand- en grindfiltratiesystemen. Deze innovatieve, hoogwaardige technologie verhoogt zowel de kwaliteit als het volume van het filtraat.

Hoewel glasparels op dezelfde manier worden gebruikt als zand of grind, zijn ze veel zuiverder en sterker, en gaan ze langer mee. Met glasparels behandelen we water en verbeteren we de efficiëntie van zowel nieuwe als bestaande installaties, zodat onze partners hun kosten kunnen verlagen.

Contacteer een expert

Glasparels bieden aanzienlijke voordelen, te beginnen met een aanzienlijke verbetering van de filtratie. Deze innovatieve technologie vergroot ook de filtercapaciteit en verlaagt de frequentie en duur van het terugspoelen, evenals de investerings- en bedrijfskosten.

Andere belangrijke kenmerken en voordelen zijn:

 • Ruimtebeslag tot wel 40 procent kleiner
 • Tot 30 procent minder terugspoelwater
 • 80 procent kortere terugspoelduur, minder stilstand en pompenergie
 • Tot 50 procent meer filtratietijd tussen cycli
 • Glad oppervlak (geen porositeit), wat resulteert in een zeer laag risico op biologische verontreiniging
 • 10 keer hogere breeksterkte dan grind
 • Geen vervuiling, geen speciale voorbereiding nodig
 • Behandeling en recycling mogelijk
 • Aanzienlijke verlaging van investerings- en bedrijfskosten

Revolutionair filtermedium

Glasparels hebben een breeksterkte die 10 keer groter is dan die van zand of grind, waardoor ze veel robuuster zijn dan conventionele filtermedia. Bij correct gebruik is de levensduur van glasparels in feite onbeperkt en zijn er geen speciale routinecontroles nodig tijdens het gebruik, afgezien van de verplichte proces- en systeemcontroles.

Er zijn vier verschillende soorten glasparels, variërend in grootte van 0,25 mm tot 4 mm (60 tot 5 mesh). Welke soort we gebruiken in welk filterbed, hangt af van de eisen die aan de specifieke toepassing worden gesteld. We houden rekening met verschillende parameters, zoals de kwaliteit van het ruwe water, de gewenste of vereiste filtraatkwaliteit, het debiet, de filtersnelheid en andere factoren. De ervaren procesingenieurs van Ovivo creëren desgewenst toepassingsspecifieke filterbedden.

Glasparels zijn ideaal voor nieuwe installaties, maar we kunnen dit hoogwaardige filtermedium ook achteraf toepassen in bestaande installaties. Dit systeem neemt veel minder ruimte in beslag vergeleken met conventionele systemen, vanwege de filtratie-efficiëntie.

Glass Beads presentatie doos met de vier verschillende types Glass Beads

Gepolijste glasparels zijn gemaakt van natronkalkglas, dat duurzamer is en een hogere dichtheid heeft dan conventionele filtermedia van natuurlijk zand en grind. Kwartszand heeft een dichtheid van 1,2 kg/l, terwijl die van glasparels varieert tussen 1,46 en 1,53 kg/l, afhankelijk van de grootte van de glasparels.

Glasparels zijn verpakt in standaard zakken van 20 kg of in grote zakken van 1.000 kg. Elke zak bevat een label met de artikelaanduiding, diameter, partijnummer en hoeveelheid. Ze zijn gevoelig voor grote temperatuurverschillen en u moet ze vóór gebruik bewaren in een koele, droge ruimte in de originele verpakking.

Glasparels worden af fabriek in zuivere en schone staat geleverd, dus er is geen speciale voorbereiding of conditionering nodig voor gebruik. In zand en grind daarentegen treft u wel stof en vuil aan dat het systeem kan verontreinigen en dus moet u dat wel grondig behandelen vóór gebruik.

Filtratie met glaspareltechnologie biedt aanzienlijke voordelen en een aanzienlijke verbetering van de filtratie:

 • 90 tot 95 procent filterefficiëntie tot deeltjes van 1 μm
 • 42 procent hoger tussenruimtevolume voor maximale vuilopnamecapaciteit
 • gemiddeld 25 procent capaciteitswinst in behandeld proceswater, vergeleken met gefilterde ruwwatervolumes tussen elke terugspoeling met conventionele multimediafilters.

Download voor meer informatie het technische informatieblad.